ورودی اصلی

ایران، تهران، خیابان فرشته (فیاضی)، مجتمع تجاری سام

ورودی پارکینگ

ایران، تهران، خیابان فرشته، خیابان اخگری، بن بست بهار، پارکینگ مجتمع تجاری سام

تلفن : 021 - 22017534
ایمیل : Info@SamCenter.com